W dniu 25 października 2019 roku w Politechnice Śląskiej odbyło się Plenarne Zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN z następującym programem:

 • Otwarcie Zebrania KBM PAN - prof. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN,
 • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej – prof. Arkadiusz Mężyk,
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej – prof. Anna Timofiejczuk,
 • Struktura Polskiej Akademii Nauk, wybory do Komitetów PAN - prof. Janusz Kowal,
 • Dyskusja i wolne wnioski,
 • Inżynieria Mechaniczna jako podstawa Przemysłu 4.0 – prof. Anna Timofiejczuk,
 • EMT-Systems - Centrum Szkoleń Inżynierskich – przygotowania kadr dla Przemysłu 4.0 – prof. Grzegorz Wszołek,
 • Zwiedzanie laboratorium EMT-Systems.

W dniach 30-31.05.2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

30.05.2019

Otwarcie Zebrania KBM PAN – sala 110 pawilon B-2

 • prof. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN
 • prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH
 • prof. Antoni Kalukiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – prezentacja Wydziału

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal – aktualny i przyszły status Komitetów PAN w świetle Ustawy 2.0
 2. dyskusja
 3. prof. Włodzimierz Kurnik, Przewodniczący Sekcji TMM – "Ustanowienie nagrody naukowej KBM PAN im. Profesora Jana Oderfelda"
 4. prof. Jan Pilarczyk – „Sieć Badawcza Łukasiewicza”
 5. dr hab. inż. Łukasz Pieczonka - wykład pt. "Nowe metody detekcji i obrazowania uszkodzeń w materiałach konstrukcyjnych".

31.05.2019

Zwiedzanie Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz wybranych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Sesja plenarna:

 1. prof. Janusz Kowal, prof. Jerzy Bajkowski, prof. Wojciech Kacalak – dyskusja programowa
 2. dyskusja nt. czasopism wydawanych po patronatem KBM PAN
 3. prof. Edward Chlebus – Przemysł 4.0
 4. dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk – wykład pt. "Drgania poprzeczne walcowych sprężyn śrubowych"
 5. zakończenie zebrania KBM PAN

W dniu 16.11.2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

I. Część oficjalna związana z jubileuszem prof. Krzysztofa Marchelka

 • Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości – Dziekan dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienie JM Rektora dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT,
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn prof. dr hab. inż. Janusza Kowala,
 • Sylwetka i działalność prof. Krzysztofa Marchelka – Dziekan dr hab. inż Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienia Zaproszonych Gości,
 • Wystąpienie prof. zw. dr hab. inż. Krzysztofa Marchelka dhc multi.

II. Sesja naukowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT

 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński - Politechnika Gdańska - „Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych”,
 • dr hab. inż. Bartosz Powałka prof. ZUT - ZUT Szczecin - „Modelowanie procesu mikrofrezowania”,
 • dr inż. Marcin Hoffmann, mgr inż. Paweł Herbin - ZUT Szczecin - „Innowacyjne technologie opracowane w WIMiM”.

III. Część zamknięta Zebrania tylko dla Członków i Ekspertów KBM PAN

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
 2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
 3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o pracy KBM PAN w latach 2016 – 2018 – dyskusja,
 4. Prof. Marian Szczerek – Przypisanie czasopism do dyscyplin – dyskusja,
 5. Prof. Włodzimierz Kurnik – Reaktywacja PK TMM i uporządkowanie spraw polskiego Oddziału IFToMM – dyskusja,
 6. Prof. Tadeusz Uhl – Chairman of IFToMM World Congress 2019 – dyskusja,
 7. Dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT – Sekcja Mechatroniki – dyskusja,
 8. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne, ocena KBM PAN za lata 2016 - 2017,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie Zebrania.

W dniach 12-13.04.2018 r. w Politechnice Białostockiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Konferencją Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych nt.: „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”. Konferencję poprzedziło posiedzenie organizacyjne KBM PAN.
Otwarcie konferencji:
Prof. Lech Dzienis        – J.M. Rektor Politechniki Białostockiej
Prof. Janusz Kowal       – Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT
                                      – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN
Prof. Andrzej Seweryn – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
                                      – Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT

Sesja plenarna I: (przewodniczący: prof. Tomasz Kubiak)
A.) Prof. Andrzej Seweryn  Prezentacja Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
B.) Prof. Dariusz Butrymowicz – Innowacyjne zastosowania strumienic jedno- i dwufazowych w budowie maszyn i technice cieplnej

Sesja plenarna II: (przewodniczący: prof. Andrzej Seweryn)
A.) Dr hab. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB (Polska Komisja Akredytacyjna)  Zasady przeprowadzania nowej oceny programowej PKA
B.) Prof. Marian Szczerek (Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych)  Zasady oceny czasopism naukowych

Sesja plenarna III: (przewodniczący: prof. Janusz Kowal)
A.) Prof. Tomasz Kubiak  Ustawa 2.0 – szanse, czy zagrożenia?
B.) Dr hab. Romuald Mosdorf, prof. PB – Projekt AVAL - badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym.

W dniu 12.04.2018 roku, przed obradami konferencji odbyła się uroczystość nadania prof. Januszowi Kowalowi Przewodniczącemu KBM PAN Doktoratu Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

W dniach 24-25.10.2017r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 28 członków Komitetu.

Program Zebrania:

I. 24.10.2017: Udział Członków KBM PAN w konferencji ”Manufacturing 2017”

II. 25.10.2017:

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
 2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
 3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o Zebraniu Plenarnym Wydziału IV Nauk Technicznych PAN dyskusja,
 4. Prof. Janusz Kowal – Informacja o dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk technicznych dyskusja,
 5. Prof. Janusz Kowal – Ocena jednostek naukowych 2017 dyskusja,
 6. Prof. Jerzy Sładek  Kongres Nauki Polskiej 2017 dyskusja,
 7. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne KBM PAN (czasopisma, konferencje, zebrania Sekcji KBM, sprawozdanie KBM za 2017 r.,
 8. Wolne wnioski,
 9. Zakończenie Zebrania KBM PAN.