W dniu 30.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się pierwsze w 2017 roku zebranie plenarne członków Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 26 członków Komitetu oraz 4 zaproszonych Gości.
Program Zebrania:

 1. Powitanie – prof. Janusz Kowal Przewodniczący KBM PAN
 2. Prezentacja ITWL – prof. Ryszard Szczepanik – Dyrektor ITWL
 3. Wykład pt. „Prezentacja samolotu „Grot 2” w ramach Narodowego Programu Budowy Samolotu dla Sił Zbrojnych RP” – dr hab. inż. Krzysztof Kubryński prof. ITWL
 4. Współpraca Sekcji TMM KBM PAN z Polskim Komitetem TMM – prof. Włodzimierz Kurnik
 5. Wykład pt.” Zjawiska magneto-mechaniczne w materiałach magnetycznie miękkich i możliwości ich praktycznego wykorzystania w technice pomiarowej” - dr. hab. inż. Roman Szewczyk prof. PW
 6. Prezentacja planów działalności Komitetu i Sekcji w 2017 r.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.

W dniu 29.09.2016 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyło się trzecie zebranie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020.

Program Zebrania: Wybory Członków Komisji Skrutacyjnej, Głosowanie nad kandydaturami na Członków PAN, Zatwierdzenie list Ekspertów Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Zatwierdzenie programów działania Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Dyskusja
i wolne wnioski. Zebranie otworzył Przewodniczący KBM PAM prof. Janusz Kowal, powitał przybyłych Członków Komitetu. Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Sładek przedstawił prezentację Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z programem Zebrania zostali wybrani Członkowie Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. Jerzy Merkisz, prof. Jan Pilarczyk, prof. Stefan Berczyński. Komisja w głosowaniu wewnętrznym wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej prof. Jerzego Merkisza. W głosowaniu tajnym na kandydatów na Członków Korespondentów PAN prof. Adam Mazurkiewicz uzyskał 24 głosy TAK, prof. Tadeusz Uhl otrzymał 21 głosów TAK i 3 głosy nieważne. Sekretarz KBM PAN dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH przedstawił w formie prezentacji wizualnej kandydatury na Ekspertów Sekcji KBM PAN
w kadencji 2016-2020 zaproponowane po konsultacjach w środowisku mechaników przez Przewodniczących Sekcji. Po dyskusji i korektach listy Ekspertów zostały zatwierdzone przez KBM PAN i zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN. Przewodniczący Sekcji KBM PAN przedstawili programy działania w kadencji 2016-2020: Sekcja Technologii, prof. Jan Pilarczyk, Sekcja Eksploatacji, prof. Stanisław Radkowski, Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów, prof. Włodzimierz Kurnik, Sekcja Mechatroniki,
dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT. Program działania Sekcji Konstrukcji ze względu na nieobecność prof. Janusza Semprucha został przedstawiony w postaci prezentacji wizualnej.
Po dyskusji programy zostały zatwierdzone. Programy działania zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN.

W dniu 8 września 2016 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się Zebranie Prezydium KBM PAN.

Program posiedzenia:

 • dyskusja nad programem kolejnego Zebrania plenarnego KBM PAN w 2016 r.,
 • dyskusja nad składami osobowymi Sekcji KBM PAN (powołanie do Sekcji Ekspertów),
 • dyskusja nad programami pracy Sekcji KBM PAN w kadencji 2016 – 2020 r.,
 • ustalenia dotyczące funkcjonowania stron internetowych Sekcji KBM PAN,
 • dyskusja i wolne wnioski.

W trakcie posiedzenia ustalono, że kolejne Zebranie plenarne KBM PAN odbędzie się 29.09.2016r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 

W dniach 11 – 12 maja 2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej z okazji 50-lecia Uczelni i Wydziału odbyło się drugie w obecnej kadencji plenarne Zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Program obejmował między innymi:

1. Otwarcie Zebrania KBM PAN:

 • prof. Janusz KOWAL – Przewodniczący KBM PAN
 • prof. Marek TUKIENDORF – JM Rektor Politechniki Opolskiej
 • prof. Tadeusz ŁAGODA – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

2. Sesja plenarna

 • prof. Janusz KOWAL – Wręczenie nominacji Członkom KBM PAN
 • prof. Janusz KOWAL, prof. Jerzy BAJKOWSKI, prof. Wojciech KACALAK – Program działalności KBM PAN na kadencję 2016 – 2020 r.
 • dyskusja programowa, zatwierdzenie głównych założeń programu
 • dyskusja nad składem Prezydium KBM PAN w kadencji 2016 – 2020
 • ustalenie ostatecznych nazw Sekcji i podział Członków Komitetu na Sekcje
 • dyskusja nt. pozycji czasopism KBM PAN
 • prof. Tadeusz ŁAGODA  Prezentacja Wydziału Mechanicznego i zwiedzanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.
 • Aktualny skład KBM PAN - Skład
 • Aktualny skład Prezydium KBM PAN - Prezydium
 • Aktualna struktura KBM PAN  - Struktura