zyczenia2020

W dniu 15.12.2020 (wtorek) w trybie zdalnym, odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie przeprowadzono za pomocą platformy "zoom", a głosowania za pomocą systemu "esesja".

 

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram działań na przyszły rok, zgodny z zatwierdzonym planem pracy Komitetu i Sekcji, a także przeprowadzono głosowania wymagające decyzji w sprawach bieżących.
Przedstawiono zagadnienia utrzymania ruchu w kontekście Przemysłu 4.0.

W dniu 03.11.2020 r. odbyło się zdalne Posiedzenie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, w trakcie którego:

- uchwalono Regulamin Komitetu Budowy Maszyn PAN
- uzupełniono skład Komitetu
- omówiono Strukturę Komitetu - odbyła się dyskusja
- omówiono informacje dotyczące programu działaności i planu pracy Komitetu – odbyła się dyskusja
- przedstawiono wolne wnioski

W dniu 15.10.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium KBM PAN w składzie poszerzonym o Przewodniczących Sekcji, w trakcie którego:

1) omówiono strukturę i działanie sekcji (w tym: liczbę członków, dobór ekspertów, plany pracy sekcji)
2) omówiono plan pracy Komitetu KBM PAN - odbyła się dyskusja
3) przekazano informacje dotyczące bieżących działań (strony internetowe, aktualności, konferencje, przesyłanie dokumentów itd.)
4) zaproponowano poprawki do Regulaminu Komitetu Budowy Maszyn PAN – odbyła się dyskusja,
5) przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium KBM PAN.

W dniu 09.07.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium KBM PAN w składzie poszerzonym o Przewodniczących Sekcji.

W trakcie spotkania:
1) omówiono składy osobowe sekcji oraz przedstawiono krótką charakterystykę sekcji
2) przyjęto zmiany w regulaminie KBM PAN