Na zgłoszoną przez Komitet Budowy Maszyn propozycję uczestnictwa ekspertów Komitetu w ewaluacji czasopism naukowych z listy B MNiSzW, Ministerstwo podjęło działania w tej sprawie. Po konsultacji z Członkami Prezydium KBM PAN zostali zgłoszeni eksperci (lista w załączeniu). 

Lista Ekspertów KBM PAN

Zebranie Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów odbyło się w maju 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Przedstawiono m.in. kandydaturę Polski do organizacji Światowego Kongresu IFToMM-u (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science).

Stanowisko KBM PAN dotyczące oceny osiągnięć naukowych pracowników i czasopism naukowych oraz naukowo-technicznych:

Stanowisko KBM PAN Poznań 2014