W dniu 8 września 2016 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się Zebranie Prezydium KBM PAN.

Program posiedzenia:

  • dyskusja nad programem kolejnego Zebrania plenarnego KBM PAN w 2016 r.,
  • dyskusja nad składami osobowymi Sekcji KBM PAN (powołanie do Sekcji Ekspertów),
  • dyskusja nad programami pracy Sekcji KBM PAN w kadencji 2016 – 2020 r.,
  • ustalenia dotyczące funkcjonowania stron internetowych Sekcji KBM PAN,
  • dyskusja i wolne wnioski.

W trakcie posiedzenia ustalono, że kolejne Zebranie plenarne KBM PAN odbędzie się 29.09.2016r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.