Członkowie KBM PAN:

 

1. dr hab. inż. Marcin BAJKOWSKI prof. PW

2. prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI

3. prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK

4. prof. dr hab inż. Czesław CEMPEL - członek korespondent PAN

5. prof. dr hab. inż. Wojciech KACALAK

6. dr hab. inż. Bolesław KARWAT prof. AGH

7. prof. dr hab. inż. Jan KICIŃSKI - członek korespondent PAN

8. prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL

9. prof. dr hab. inż. Leon KUKIEŁKA

10. prof. dr hab. inż. Włodzimierz KURNIK

11. prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO

12. prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

13. dr hab. inż. Monika MADEJ prof. PŚk

14. prof. dr hab. inż. Krzysztof MARCHELEK

15. prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

16. prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

17. dr hab. inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK prof. PK 

18. dr hab. inż. Mirosław PAJOR prof. ZUT w Szczecinie

19. prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER 

20. prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK

21. prof. dr hab. inż. Bogdan POSIADAŁA

22. prof. dr hab. inż. Bartosz POWAŁKA

23. prof. dr hab. inż. Włodzimierz PRZYBYLSKI

24. prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH

25. prof. dr hab. inż. Jarosław SĘP

26. prof. dr. hab. inż. Jerzy SŁADEK

27. prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK

28. prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIDER

29. prof. dr hab. inż. Eugeniusz ŚWITOŃSKI

30. dr hab. inż. Anna TIMOFIEJCZUK, prof. PŚ

31. prof. dr hab. inż. Michał WIECZOROWSKI

32. prof. dr hab. inż. Jan ŻUREK