Sekcje w Komitecie Budowy Maszyn PAN:

 

1. Sekcja Konstrukcji – prof. Janusz SEMPRUCH – Przewodniczący

2. Sekcja Technologii – prof. Jan PILARCZYK – Przewodniczący

3. Sekcja Mechatroniki – dr hab. inż. Mirosław PAJOR prof. ZUT w Szczecinie – Przewodniczący

4. Sekcja Eksploatacji – prof. Stanisław RADKOWSKI – Przewodniczący

5. Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów – prof. Włodzimierz KURNIK – Przewodniczący