W dniach 24-25.10.2017r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 28 członków Komitetu.

Program Zebrania:

I. 24.10.2017: Udział Członków KBM PAN w konferencji ”Manufacturing 2017”

II. 25.10.2017:

  1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
  2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
  3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o Zebraniu Plenarnym Wydziału IV Nauk Technicznych PAN dyskusja,
  4. Prof. Janusz Kowal – Informacja o dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk technicznych dyskusja,
  5. Prof. Janusz Kowal – Ocena jednostek naukowych 2017 dyskusja,
  6. Prof. Jerzy Sładek  Kongres Nauki Polskiej 2017 dyskusja,
  7. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne KBM PAN (czasopisma, konferencje, zebrania Sekcji KBM, sprawozdanie KBM za 2017 r.,
  8. Wolne wnioski,
  9. Zakończenie Zebrania KBM PAN.